Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Systemy wieloagentowe w robotyce