Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi

Przedmiot Sterowanie procesami ciągłymi i dyskretnymi składa się z następujących form zajęć:

  • wykłady

Wykłady prowadzone są przez dr inż. Waldemara Wróblewskiego.

  • ćwiczenia
  • laboratoria

Zajęcia laboratoryjne odbywają się co tydzień. Ćwiczenia podzielone są na dwa cykle:

I CYKL:

I.1 Czestotliwosciowe kryterium stabilnosci Nyquist’a (Cw. 1).
I.2 Aproksymacja liniowych układów dynamicznych (Cw. 2).
I.3 Ciagłe regulatory PID (Cw. 3).
I.4 Układy regulacji dla róznych zadan sterowania (Cw. 4).
I.5 Synteza ciagłych liniowych URA (Cw. 6÷7, punkty 1-4).

 

II CYKL:

II.1 Liniowe układy impulsowe (Cw. 8÷9, czesc I: punkty 1-3).
II.2 Liniowe układy impulsowe (Cw. 8÷9, czesc II: punkty 4-5).
II.3 Regulatory przekaznikowe (Cw. 10).
II.4 Regulacja kaskadowa i regulacja z MSI (Cw. 5 punkt 2, cw. 11 punkt 3).
II.5 Nieliniowe ciagłe układy regulacji (Cw. 12, punkty 1-3).

Po każdym z cykli odbywają się zajęcia przeznaczone na odrabianie.

Lista tematów, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych oraz pomocnicze pliki Matlaba umieszczone są w załączniku poniżej.

SPCiD_Instrukcje

SPCID_Matlab