Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Mechanika z wytrzymałością materiałów