Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

1995-98

 • 1.

  K. Kozłowski, Robot Dynamics Models in Terms of Generalized and Quasi-Coordinates. A Comparison, Applied Mathematics and Computer Science, Vol.5, No.2, pp. 305-328, 1995, special issue on Mathematical Models in Robotics, invited paper.

 • 2.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Optimal Trajectory Design for the Identification of Robot and Load Dynamics, Applied Mathematics and Computer Science, 1995, Vol.5, No.4, pp. 671-687.

 • 3.

  K. Kozłowski, P. Herman, Nowe algorytmy sterowania robota w przestrzeni quasi – prędkości, Studia z Automatyki i Informatyki, PAN, Vol. XX, 1995, str. 57-76.

 • 4.

  K. Kozłowski, Standard and Diagonalized Langrangian Dynamics: A Comparison, Proc. of the 1995 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp. 2823-2828.

 • 5.

  K. Kozłowski, Diagonalized Equations of Motion; Simulation Results, Proc. of the ISMCR’95 Conf. ( International Symposium on Measurements and Control in Robotics), 1995, pp. 325-330.

 • 6.

  P. Sauer, W. Wróblewski, K. Kozłowski, A Transputer Based Forward and Inverse Dynamics Solution for Flexible Planar Manipulators, Proc. of the 1995 IEEE Int. Conf. on Industrial Electronics, 1995, pp. 260-265.

 • 7.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, Exciting Trajectories for the Identification of Robot Dynamics, Proc. of the ISMCR’95 Conf., 1995, pp. 371-376.

 • 8.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Identification of Friction and Robot Dynamics for the Class of Geared Robots, Proc. of the ISMCR’95 Conf., 1995, pp. 301-306.

 • 9.

  K. Kozłowski, P. Herman, Decupled Control of Robot Manipulators in Terms of Quasi-Coordinates, Proc. of the MMAR’95, 1995, pp. 615-620.

 • 10.

  Sauer P., W. Wróblewski, K. Kozłowski, Parallel Implementation of Forward Dynamics for a Class of Flexible Manipulators, Proc. of the MMAR’95, 1995, pp. 639-644.

 • 11.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, An Experimental Study on a One Link Geared Robot, Proc. of the MMAR’95 Conf., 1995, pp. 585-601.

 • 12.

  K. Kozłowski, P. Szmanda, Diagonalizacja równań ruchu manipulatora, część I. Podstawy teoretyczne, XI Konf. SEP., Poznań 1995, s. 185-188.

 • 13.

  K. Kozłowski, P. Szmanda, Diagonalizacja równań ruchu manipulatora, część II. Eksperyment obliczeniowy, XI Konf. SEP., Poznań 1995, s. 189-192.

 • 14.

  K. Kozłowski, Modelowanie dynamiki manipulatorów z przekładniami, I Krajowa Konf. Użytkowników MATLAB-a, 1995, s. 68-75.

 • 15.

  K. Kozłowski, P. Herman, Sterowanie adaptacyjne robota w przestrzeni quasi-prędkości, I Krajowa Konf.Użytkowników MATLAB-a, 1995, s. 177-182.

 • 16.

  K. Kozłowski, P. Herman, Analiza wartości diagonalnych przegubowej macierzy mas za pomocą FFT, I Krajowa Konf. Użytkowników MATLAB-a, 1995, s. 48-53.

 • 17.

  P. Sauer, W. Wróblewski, K. Kozłowski, Obliczenia równoległe dynamiki dla klasy manipulatorów planarnych z ogniwami elastycznymi, XI Konf. SEP., Poznań 1995, s. 193-196.

 • 18.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, Hybrydowy sterownik siły i położenia dla robota IRp-6, XI Konf. SEP., Poznań 1995, s. 201-204.

 • 19.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Dawidowska J., Mularczyk A., Kamoś P., Woźniak K., Optymalizacja trajektorii testującej dla potrzeb identyfikacji parametrów dynamicznych robota, XI Konf. SEP., Poznań 1995, s. 197-200.

 • 20.

  K. Kozłowski, Diagonalized Equations of Motion: Numerical Results and Computational Complexity, Archives of Control Sciences, Vol 5 (XLI), No. 1/2,1996, pp. 61-85.

 • 21.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Experimental Identification of Dynamic Parameters for a Class of Geared Robots, Robotica, Vol 14, 1996, pp. 561-574.

 • 22.

  K. Kozłowski, Robotics Research and Development in Poland, IEEE Robotics and Automation Magazine, Vol 3, No 2, 1996, pp. 12-19 and 58, invited paper.

 • 23.

  K. Kozłowski, Standard and Diagonalized Lagrangian Dynamics for Robot Manipulators, Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 76, S3, 1996, pp. 479-480.

 • 24.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, Optimal Exciting Trajectories for Robot Dynamics Identification, Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 76, S3, 1996, pp. 415-416.

 • 25.

  P. Sauer, W. Wróblewski, K. Kozłowski, A Transputer Based Forward Dynamics Solution for a Class of Planar Manipulators, Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 76, S1, 1996, pp. 519-520.

 • 26.

  K. Kozłowski, Robot Control Algorithms in Terms of Quasi-Coordinates, Proceedings of the 34 Conference on Decision and Control, 1996, pp. 3020-3025.

 • 27.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Robust Control of a One Link Geared Robot, Proceedings of The Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 947-954, 1996.

 • 28.

  K. Kozłowski, W. Wróblewski, Selected Algorithms for Parallel Computations of Robot Dynamics, Proceedings of The Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 981-986, 1996.

 • 29.

  K. Kozłowski, Optimal Trajectory Design for Identification Purposes in Robotics, Proceedings of The Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 871-877, 1996, invited paper.

 • 30.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Robot Trajectory Planning with Force and Torque Sensor Measurements, Proceedings of the CESA’96 IMACS Symposium on Robotics and Cybernetics, 1996, pp. 676-681, invited paper.

 • 31.

  K. Kozłowski, Identification of Articulated Body Inertias and Decoupled Control of Robots in Terms of Quasi-Coordinates, Proc. of the 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1996, pp. 317-322.

 • 32.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Experimental Identification of Robot and Load Dynamics, Proceedings of the 13 World Congress of IFAC, Vol. A, pp. 397-402, 1996.

 • 33.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Adaptive Control of a One Link Geared Robot, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 990-995, 1996.

 • 34.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz: Modelowanie i identyfikacja w robotyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996, 194 strony, seria monografie.

 • 35.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota IRp-6, Materiały 5-ej Krajowej Konferencji Robotyki, Vol. 5, 1996, s. 50-57.

 • 36.

  K. Kozłowski, Efektywne algorytmy zagadnienia prostego i odwrotnego dla klasy robotów z przekładniami, Materiały 5-ej Krajowej Konferencji Robotyki, Vol. 5, 1996, s. 38-49.

 • 37.

  K. Kozłowski, Herman P., Algorytmy sterowania robotów w przestrzeni quasi-prędkości, Materiały 5-ej Krajowej Konferencji Robotyki, Vol. 5, 1996, s. 107-115.

 • 38.

  K. Kozłowski, S. Ignasiak, Algorytmy sterowania adaptacyjnego manipulatora o jednym stopniu swobody z przekładnią, materiały AUTOMATION’97, 1997, str. 135-142.

 • 39.

  K. Kozłowski, Przykłady zabezpieczeń programowych urządzeń manipulacyjnych w warunkach ich eksploatacji, II Krajowa Konferencja Naukowo–Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych, łagów, 265-270, 1997.

 • 40.

  K. Kozłowski, edytor numeru specjalnego: Recent Developments in Robotics, czasopisma Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 7, No. 2, 1997, 250 stron.

 • 41.

  K. Kozłowski, W. Wróblewski, Opis i symulacja ruchu współpracujących manipulatorów z wykorzystaniem formalizmu algebry przestrzennej, Studia z Automatyki i Informatyki, PAN, Vol. XXII, 1997, str. 53-80.

 • 42.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, Pomiar sztywności lokalnej oraz globalnej robota IRp-6, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 11, 1997, str. 348-353. Numer specjalny nt. Układy sensoryczne robotów.

 • 43.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski: Zastosowanie czujnika sił i momentów do pomiarów statycznych i dynamicznych ładunku uchwyconego przez robota, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 11, 1997, str. 354-359, numer specjalny nt.Układy sensoryczne robotów, praca napisana na zaproszenie.

 • 44.

  K. Kozłowski, Experimental Verification of Control Algorithms for a One Link Geared Robot, Proceedings of the IEEE Conference on Robotics and Automation, 1997.

 • 45.

  K. Kozłowski, W. Wróblewski, Dobroczyński D., Simulation of Dynamics of Two Cooperating Robot Manipulators, Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland 1997. pp. 1133-1138.

 • 46.

  K. Kozłowski, W. Wróblewski, Contact Forces Analysis for a Dual-Arm System, Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland 1997, pp. 1127-1132.

 • 47.

  P. Sauer, K. Kozłowski, Simulation of Dynamics For a Planar Class of Flexible Manipulators, Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland 1997, pp. 1117-1120.

 • 48.

  K. Kozłowski, Adaptive Control Algorithms for Robots with Gears, Proceedings of the International Symposium on Automotive Technology and Automation, Florence, Italy 1997, pp.403-410, (invited paper)

 • 49.

  K. Kozłowski: Trajectory Control Algorithms for Robots in Terms of Quasi — Coordinates, Proceedings of the MIROSOT, Taejon, Korea, 1997, pp. 125-133.

 • 50.

  K. Kozłowski: Modelling and Identification in Robotics. Seria: Advances in Industrial Control, Sprin­ger-Verlag, 1998.

 • 51.

  K. Kozłowski: New Robot Control Algorithms in Terms of Quasi-Velocities, w materiałach American Control Conference, 1998, Philadelphia, USA.

 • 52.

  W. Wróblewski, F. Caccavale: A Spatial Algebra Approach to Kinematic Control of Dual-Arm Systems. Rozdział w książce: Advances in Robot Kinematics: Analysis and Control, red. J. Lenarčič, M.L. Husty, Kluwer Publishers, Dordrecht 1998, s. 197-206.

Zgłoszenia patentowe