Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Organizacja studium

Czas trwania:

  • 2 semestry po 11 zjazdów
  • 110 godzin lekcyjnych wykładów, 120 godzin lekcyjnych laboratoriów
  • piątek 4 godz. wykładów od 17.00-20.50
  • sobota- niedziela 6 godz. wykłady-laboratoria od 8.00-15.00

Zasady zaliczania:

  • Uczestnicy studium otrzymują świadectwo ukończenia na podstawie uczestnictwa w zajęciach i zdania egzaminu końcowego