Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

KUKA

Kursy prowadzone są przez specjalnie w tym celu wyszkolonych pracowników Katedry. Pierwszy kurs to „Podstawy programowania robotów KR C2” po którym można przystąpić do kursu „Zaawansowane programowanie robota. Oprogramowanie V5.x”.

Każdy kurs kończy się egzaminem praktycznym jak i teoretycznym. Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim przez pracownika KUKA Roboter GmbH. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu każdego z kursów otrzymają imienne certyfikaty wystawiane przez firmę KUKA Roboter GmbH.

Kurs odbywa się w laboratorium Katedry sala H22/C1 – hala przy budynku WE (Wydział Elektryczny)
Dla osób z poza Poznania proponujemy nocleg w Domach Studenckich.

Kursy odbywają się w czasie przerwy semestralnej (01.07 – 15.09).
W przypadku zgłoszenia grupy 4-osobowej istnieje możliwość dobrania innego terminu.

Kontakt
Paweł Szulczyński

Koszt jednego kursu w roku 2012 wynosi:

 • dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z całej Polski (20 godz.): 1300 zł
 • dla studentów AiR Wydziału Informatyki spec. Automatyka (12 godz.): 1000 zł

Podstawy programowania robotów

Grupą docelową są programiści oraz serwisanci robotów, którzy chcą tworzyć nowe programy lub je serwisować. Seminarium to jest podstawą dla większości dalszych seminariów.

W ramach tego seminarium wykładany jest fachowy i bezpieczny sposób obsługi robota KUKA. Omawiane są następujące tematy:

 • Szkolenie BHP dotyczące robotów przemysłowych firmy KUKA
 • Przegląd systemu i terminy podstawowe dotyczące robotów firmy KUKA
 • Obsługa wzgl. przesuw robota
 • Kalibracja robota
 • Pomiar narzędzia i podstawy
 • Tworzenie programów
 • Programowanie ruchów
 • Programowanie logiki
 • Programowanie chwytaka
 • Podprogramy i pętle
 • Obsługa w trybie pracy z wykorzystaniem automatyki zewnętrznej

Zaawansowane programowanie robota

W ramach tego seminarium rozszerzana i pogłębiana jest znajomość programowania zdobyta na seminarium „Podstawy programowania robotów”. Przedstawiane są metody przetwarzania kompleksowych zadań na struktury programów robotów. Uczestnicy zapoznają się również z zaawansowanym językiem programowania KRL.

Najważniejsze tematy omawiane na kursie:

 • Metodyka programowania
 • Schemat logiczny
 • Koncepcja zakładek
 • Możliwości edytowania
 • Koncepcja danych
 • Technika podprogramu
 • Struktury kontroli
 • Polecenia ruchu
 • Automatyka zewnętrzna
 • „Submit Interpreter”

Egzamin przeprowadzany jest raz w roku (wrzesień) przy współudziale pracownika firmy KUKA.

W celu zapisania się na kurs prosimy o wypełnienie Wstępnego zgłoszenia. W przypadku zgłaszania grup 4-osobowych prosimy dodatkowo podać dogodne dla Państwa terminy.

Opłatę za kurs należy wpłacić na konto nr:
BANK ZACHODNI WBK SA
6 Oddział w Poznaniu
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem „KUKA 9-93 <imie> <nazwisko> ”