Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Przedmiot Zautomatyzowane Systemy Produkcyjne jest prowadzony na kierunku Logistyka, 3 rok, 6 semestr.
Zajęcia mają formę wykładów oraz laboratoriów.