Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Zastosowania robotyki w medycynie