Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Układy regulacji automatycznej

Skrócony opis zagadnień

CYKL I

  • I.1 Czestotliwosciowe kryterium stabilnosci Nyquist’a (Cw. 1).
  • I.2 Aproksymacja liniowych układów dynamicznych (Cw. 2).
  • I.3 Ciagłe regulatory PID (Cw. 3).
  • I.4 Układy regulacji dla róznych zadan sterowania (Cw. 4).
  • I.5 Synteza ciagłych liniowych URA (Cw. 6÷7, punkty 1-4).

CYKL II

  • II.1 Liniowe układy impulsowe (Cw. 8÷9, czesc I: punkty 1-3).
  • II.2 Liniowe układy impulsowe (Cw. 8÷9, czesc II: punkty 4-5).
  • II.3 Regulatory przekaznikowe (Cw. 10).
  • II.4 Regulacja kaskadowa i regulacja z MSI (Cw. 5 punkt 2, cw. 11 punkt 3).
  • II.5 Nieliniowe ciagłe układy regulacji (Cw. 12, punkty 1-3).