Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Technologie informacyjne

Laboratorium

Miejsce przedmiotu w programie studiów
Przedmiot obowiązkowy na I stopniu studiów stacjonarnych, kierunek: Automatyka i Robotyka

Cele
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności zgodnych ze standardem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Opis przedmiotu
Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

Wymagane wiadomości
Wiadomości ze szkoły średniej.

Zalecana literatura
 1.  T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl – „Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX, albo LaTeX w 129 minut”, wydanie drugie, 2007
 2. Podręczniki do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych:
  • W. Sikorski – „Podstawy technik informatycznych”, MIKOM, 2006
  • Z. Nowakowski – „Użytkowanie komputerów”, MIKOM, 2006
  • M. Kopertowska – „Przetwarzanie tekstów”, MIKOM, 2006
  • M. Kopertowska – „Arkusze kalkulacyjne”, MIKOM, 2006
  • M. Kopertowska – „Bazy danych”, MIKOM, 2006
  • M. Kopertowska – „Grafika menedżerska i prezentacyjna”, MIKOM, 2006
  • Wojciechowski – „Usługi w sieciach informatycznych”, MIKOM, 2001
Zasady zaliczenia
Zaliczenie wszystkich sprawdzianów praktycznych.