Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Systemy rozproszone automatyki – laboratorium