Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Sterowanie neuro-rozmyte