Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Robotyka

Opis ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Podstawy obsługi i programowania manipulatora Stäubli RX60:
  •  załączanie i wyłączanie szafy sterowniczej oraz zasilania napędów
  • obsługa przycisku STOP AWARYJNY
  • podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania manipulatora
  • zasada działania i podstawy obsługi systemu z manipulatorem Stäubli RX60
  • funkcja Atan2(.,.)
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna (JOINT) oraz zadaniowa (WORLD, TOOL)
  • reprezentacja pozycji i orientacji narzędzia robota
  • transformacje jednorodne, składanie transformacji, transformacje odwrotne
  • parametryzacje orientacji ZYZ oraz RPY
  • pojęcia: kiść sferyczna, powtarzalność i dokładność pozycjonowania narzędzia
 2. Podstawy obsługi i programowania manipulatora KUKA KR30:
  •  załączanie i wyłączanie szafy sterowniczej oraz zasilania napędów
  • obsługa przycisku STOP AWARYJNY, przycisk zezwolenia
  • podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania manipulatora
  • zasada działania i podstawy obsługi systemu z manipulatorem KUKA KR30
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna (AXES) oraz zadaniowa (WORLD, BASE, TOOL)
  • reprezentacja pozycji i orientacji narzędzia robota
  • na czym polega kalibracja narzędzia
  • na czym polega i do czego służy kalibracja układów bazowych
  • pojęcia: kiść sferyczna, powtarzalność i dokładność pozycjonowania narzędzia
 3. Kinematyka i lokalizacja dwukołowego robota mobilnego:
  • wektor stanu modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • sygnały wejściowe modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • ograniczenia nieholonomiczne poprzeczne robota dwukołowego
  • zależności wiążące prędkości platformy z prędkościami kół robota
  • procedura odometrii inkrementalnej
  • zalety i wady określania lokalizacji platformy robota na bazie odometrii inkrementalnej
 4. System sterowania robotem mobilnym Mini-Tracker V3:
  • wektor stanu modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • sygnały wejściowe modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • ograniczenia nieholonomiczne poprzeczne robota dwukołowego
  • zależności wiążące prędkości platformy z prędkościami kół robota
  • sterowanie platformą mobilną w torze otwartym – cechy
  • generator trajektorii zadanej dla dwukołowego robota mobilnego
  • zasada działania systemu sterowania w układzie z robotem Mini-Tracker V3
 5. Rotacje 3D, transformacje jednorodne i kinematyka manipulatorów:
  • funkcja Atan2(.,.)
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna oraz zadaniowa
  • reprezentacja pozycji i orientacji układów współrzędnych
  • własności, interpretacje i składanie macierzy rotacji
  • transformacje jednorodne, składanie transformacji, transformacje odwrotne
  • parametryzacje orientacji ZYZ oraz RPY
  • zadanie proste i odwrotne parametryzacji orientacji
  • parametry kinematyczne manipulatorów, notacja D-H
 6. Budowanie lokalnej mapy otoczenia – skaner z czujnikiem podczerwieni:
  • czym jest kalibracja układu pomiarowego
  • charakterystyka statyczna czujnika
  • własności dynamiczne czujnika
  • podstawowe parametry statystyczne pomiarów
  • zasada działania triangulacyjnego czujnika optycznego SHARP GP2D12
  • zasada działania układu pomiarowego do budowy mapy otoczenia z czujnikiem SHARP GP2D12