Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Programowanie robotów i planowanie zadań