Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Podstawy robotyki (dla kierunku Informatyka)

Laboratorium
W ramach laboratorium z podstaw robotyki realizowane są 4 ćwiczenia. Opis tych ćwiczeń znajduje się w załączonych poniżej plikach.

Inne załączniki

Wśród załączników znajdują się również:

 • materiały pomocnicze – dodatkowe dokumentacje do robotów Kuka i Staubli,
 • regulamin i przepisy BHP,
 • Robotics Toolbox – pakiet do oprogramowania Matlab wykorzystywany w ćw. nr 5,
 • dodatek do ćw. nr 5 – materiały pomocnicze do punktu 3 ćw. nr 5 (dotyczy wykorzystania notacji Denavita i Hartenberga).
Skrócony opis zagadnień

Zagadnienia obowiązujące jako przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Podstawy obsługi i programowania manipulatora Stäubli RX60:
  • załączanie i wyłączanie szafy sterowniczej oraz zasilania napędów
  • obsługa przycisku STOP AWARYJNY
  • podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania manipulatora
  • zasada działania i podstawy obsługi systemu z manipulatorem Stäubli RX60
  • funkcja Atan2(.,.)
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna (JOINT) oraz zadaniowa (WORLD, TOOL)
  • reprezentacja pozycji i orientacji narzędzia robota
  • transformacje jednorodne, składanie transformacji, transformacje odwrotne
  • parametryzacje orientacji ZYZ oraz RPY
  • pojęcia: kiść sferyczna, powtarzalność i dokładność pozycjonowania narzędzia
 2. Podstawy obsługi i programowania manipulatora KUKA KR30:
  • załączanie i wyłączanie szafy sterowniczej oraz zasilania napędów
  • obsługa przycisku STOP AWARYJNY, przycisk zezwolenia
  • podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania manipulatora
  • zasada działania i podstawy obsługi systemu z manipulatorem KUKAKR30
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna (AXES) oraz zadaniowa (WORLD, BASE, TOOL)
  • reprezentacja pozycji i orientacji narzędzia robota
  • na czym polega kalibracja narzędzia
  • na czym polega i do czego służy kalibracja układów bazowych
  • pojęcia: kiść sferyczna, powtarzalność i dokładność pozycjonowania narzędzia
 3. System sterowania robotem mobilnym Mini-Tracker V3:
  • wektor stanu modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • sygnały wejściowe modelu kinematycznego robota dwukołowego
  • ograniczenia nieholonomiczne poprzeczne robota dwukołowego
  • zależności wiążące prędkości platformy z prędkościami kół robota
  • sterowanie platformą mobilną w torze otwartym – cechy
  • generator trajektorii zadanej dla dwukołowego robota mobilnego
  • zasada działania systemu sterowania w układzie z robotem Mini-Tracker V3
 4. Rotacje 3D, transformacje jednorodne i kinematyka manipulatorów:
  • funkcja Atan2(.,.)
  • zadanie proste i odwrotne kinematyki manipulatora
  • przestrzeń konfiguracyjna oraz zadaniowa
  • reprezentacja pozycji i orientacji układów współrzędnych
  • własności, interpretacje i składanie macierzy rotacji
  • transformacje jednorodne, składanie transformacji, transformacje odwrotne
  • parametryzacje orientacji ZYZ oraz RPY
  • zadanie proste i odwrotne parametryzacji orientacji
  • parametry kinematyczne manipulatorów, notacja D-H