Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Elementy wykonawcze automatyki – studia zaoczne