Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

dynamika procesów przemysłowych