Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Design of control systems

Lectures are provided by Marcin Kiełczewski and Bartłomiej Krysiak.
Laboratory classes are provided by Marcin Nowicki.

Skrócony opis zagadnień:

Outline of the lecture provided by Bartłomiej Krysiak is presented in the file „Outline.pdf”.