Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Program studium

L.p.   Przedmiot   Wykład   Laboratoria
Semestr I
1 Systemy Automatyki Budynków 10 dr inż. P. Sauer 10 dr inż. P. Sauer
2 Sterowanie Napędami Robotów 10 dr inż. P. Dutkiewicz 10 dr inż. P. Dutkiewicz
3 Użytkowe Roboty Mobilne 10 prof. dr hab. inż. K. Kozłowski 10 dr inż. B. Krysiak
4 Programowanie Sterowników PLC 10 dr inż. J. Majchrzak 10 dr inż. J. Majchrzak
5 Projektowanie Układów Regulacji 10 dr inż. D. Pazderski 10 dr inż. B. Krysiak
Semestr II
6 Cyfrowe Systemy Sterowania 10 mgr inż. T. Jedwabny 10 mgr inż. T. Jedwabny
7 Wizualizacja Procesów Przemysłowych 6 dr inż. P. Sauer 14 dr inż. P. Sauer
8 Przemysłowe Sieci Komunikacyjne 10 dr inż. J. Majchrzak 10 mgr inż. M. Michalski
9 Techniki Szybkiego Prototypowania 10 dr inż. W. Wróblewski 10 dr inż. W. Wróblewski
10 Programowanie Robotów Przemysłowych 10 dr inż. P. Szulczyński 20 dr inż. P. Szulczyński