Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

411x – Warsztat naukowo-dydaktyczny

Pomieszczenie 411x funkcjonuje jako laboratorium badawcze i dydaktyczne oraz warsztat konstrukcyjny. Studenci mogą w nim uruchamiać projekty wymagające podstawowego zaplecza sprzętowego (oscyloskopy, mierniki, stanowisko lutownicze, itd.) oraz prowadzić prace rozwojowe w obszarze robotyki (głównie mobilnej).

Formalnie prowadzone są tutaj zajęcia laboratoryjne na studiach II stopnia (specjalność Automatyka) w zakresie sterowania układów nieliniowych. Na wyposażeniu znajdują się m.in. układy mechaniczne o niepełnym wymuszeniu (odwrócone wahadło z wózkiem liniowym firmy Inteco oraz wahadło z dwoma elementami obrotowymi firmy Quanser) oraz roboty mobilne (stanowisko z dwukołowym robotem MMS oraz MTracker). W pomieszczeniu działa także układ lokalizacji planarnej wykorzystywany m.in. do sterowania robotów mobilnych.”

 

  • Sala: 411x (WE)
    Opiekun: dr inż. Dariusz Pazderski