Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

411 – Laboratorium Systemów Sterowania

W laboratorium systemów sterowania realizowane są prace dydaktyczne i badawcze z zakresu implementacji i praktycznej weryfikacji algorytmów doświadczalnego modelowania (identyfikacji) systemów oraz metod sterowania systemami dynamicznymi. Pracowania wyposażona jest w dziewięć niezależnych stanowisk szybkiego prototypowania, z których każde składa się z komputera nadrzędnego połączonego z rzeczywistym obiektem dynamicznym pozwalając na obsługę sygnałów i realizację procesu sterowania w czasie rzeczywistym. Szybkie prototypowanie odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania Code Composer Studio, VisSim oraz Matlab-Simulink. Obiekty dynamiczne dostępne w laboratorium to: manipulatory PMxR (o jednym i dwóch stopniach swobody), manipulator z elastycznością w złączu PME1R, suwnica bramowa 3DCrane, dwuwirnikowy system aerodynamiczny TRAS, dwusilnikowa zwijarka bębnowa ZB2, analogowy emulator HILSys.

  • Sala: 411
    Opiekun: dr hab. inż. Maciej Michałek