Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

424 – Laboratorium Robotyki Mobilnej i Systemów Wizyjnych

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze związane z technikami sterowania, lokalizacji oraz nawigacji robotów mobilnych. Drugi nurt realizowanych prac związany jest z przetwarzaniem obrazu i systemami wizyjnymi pod kątem praktycznych aplikacji w robotyce, między innymi do celów lokalizacji robotów mobilnych. Dostępne w laboratorium stanowiska komputerowe umożliwiają współpracę z robotami z wykorzystaniem narzędzi szybkiego prototypowania Matlab/Simulink oraz przygotowanie własnego oprogramowania w środowisku VisualStudio lub dla systemu ROS. Te same narzędzia programowe można wykorzystać do akwizycji obrazów z kamer oraz implementacji algorytmów przetwarzania obrazu. Sprzęt dostępny w pracowni to przede wszystkim roboty mobilne z napędem kołowym w różnych układach kinematycznych takie jak Khepera III, MTracker, KUKA youBot jak również inne. Do dyspozycji są kamery serii uEye do aplikacji stacjonarnych oraz w wersji miniaturowej jako kamery pokładowe robotów mobilnych. Laboratorium dysponuje również wielokamerowym systemem wizyjnym OptiTrack do lokalizacji obiektów w przestrzeni 3D oraz przemysłowym systemem wizyjnym Xpectia.

  • Sala: 424
    Opiekun: dr inż. Marcin Kiełczewski