Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

424y – Laboratorium Zastosowań Robotyki w Medycynie

  • Sala: 424y
    Opiekun: dr inż. Piotr Sauer