Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Laboratoria

Laboratoria Pracowni Sterowania i Inżynierii Systemów

Poniżej znajdą państwo plan sytuacyjny laboratoriów naszej pracowni. Wszystkie laboratoria znajdują się na IV piętrze budynku Wydziału Elektrycznego (tzw. budynku „bez zegara”).

Laboratoria KSIS

(Plan czwartego piętra został przecięty na dwie części,
co zaznaczono na powyższym obrazie pogrubioną czarną linią.)

W wyszczególnionych pomieszczeniach znajdują się odpowiednio: