Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Koło Naukowe

Pracownia Sterowania i Robotyki opiekuje się Kołem Naukowym Robotyków Automatyków i Informatyków (RAI). Koło naukowe powstało z inicjatywy oraz zrzesza studentów kierunku Automatyka i Robotyka (AiR).

KN RAI stara się systematyzować oraz poszerzać wiedzę studentów w zakresie AiR poprzez:

  • organizowanie warsztatów i szkoleń branżowych,
  • organizowanie wykładów tematycznych,
  • realizację projektów o charakterze badawczym i rozwojowym,
  • organizowanie wyjazdów do zakładów działających w obszarze zainteresowań członków koła.

Projekty realizowane przez studentów działających w KN RAI związane są w głównej mierze z robotyką mobilną. Przykłady stanowią:

KN Robotyka Automatyka Informatyka