Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów oferuje firmom i instytucjom usługi o charakterze doradczo-wykonawczym oraz współpracę w realizacji własnych wdrożeń.

Pakiet usług obejmuje realizacje projektów z zakresu automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • projektowania przemysłowych systemów sterowania w oparciu o popularne sterowniki PLC (Siemens, GE, B&R),
  • integracji stanowisk zrobotyzowanych (KUKA, Stäubli) z systemami zewnętrznymi (np. stanowiska obróbki, montażowe, spawalnicze, itp.),
  • integracji systemów sterowania w oparciu o przemysłowe sieci komunikacyjne (CAN, Profibus),
  • projektowania układów sensorycznych do pomiaru odległości i wykrywania obecności (pomiar przesunięcia liniowego/kątowego, aktywne bariery świetlne, itp.),
  • projektowania i wdrażania wizualizacji procesów przemysłowych (HMI, SCADA),
  • projektowania i budowy robotów mobilnych, np. do celów transportowych.

Jednostka zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy w swoim dorobku posiadają bogate doświadczenie, poparte wieloma zrealizowanymi projektami naukowymi i wdrożeniowymi.