Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Informacje ogólne

Pracownia sterowania i robotyki działa w ramach Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski.

Tematyka naukowo-badawcza

W Pracowni realizowane są projekty inżynierskie i prowadzone m.in. następujące badania naukowe:

  • synteza oraz projektowanie algorytmów sterowania dla obiektów liniowych i nieliniowych,
  • projektowanie algorytmów sterowania dla systemów wielo-agentowych oraz pracujących w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
  • identyfikacja parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych,
  • modelowanie numeryczne obiektów rzeczywistych,
  • wykorzystanie sprzężenia wizyjnego w sterowaniu robotami,
  • projektowanie robotów kroczących, wspinających się oraz platform mobilnych,
  • implementacja sprzętowa oraz oprogramowanie algorytmów sterowania,
  • projektowanie układów wielo-sensorycznych,
  • projektowanie systemów automatyki w ujęciu modułowym,
  • rozwiązywanie zagadnień sztucznej inteligencji z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Dydaktyka

Pracownia prowadzi specjalność Automatyka.

Studenci tej specjalności poznają nowoczesne metody sterowania, projektowania i realizacji układów regulacji. W zakresie specjalności Automatyka znajdują się zajęcia laboratoryjne i projektowe z zakresu sterowania i programowania robotów stacjonarnych oraz mobilnych. Absolwenci tej specjalizacji posiadają umiejętności obejmujące projektowanie i wdrażanie zintegrowanych procesów wytwórczych oraz zautomatyzowanych systemów technologicznych.

Studenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie w zakresie zastosowania sterowników PLC i sieci przemysłowych, praktycznego wykorzystania systemów mikroprocesorowych, przetwarzania sygnałów i systemów wizyjnych oraz zastosowania systemów sterowania czasu rzeczywistego. Absolwenci tej specjalności mają bardzo dobre przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne i są gotowi do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, wykorzystujących systemy automatyki i sterowania dowolnymi obiektami.