Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2008

 • 1.

  Kozłowski K., Herman P.: Control of Robot Manipulators In Terms of Quasi-Velocities, In: J Intell Robot. Syst., wolumen 53, s. 205-221. Springer 2008.

 • 2.

  Kiełczewski M., Pazderski D., Kozłowski K.: Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 61-70.

 • 3.

  Płociński M., Pazderski D., Majchrzak J.: System sterowania miniaturowego robota mobilnego do zastosowań wieloagentowych, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 233-242.

 • 4.

  Adamski W., Herman P., Kozłowski K.: Matematyczny opis kinematyki i dynamiki sterowca autonomicznego, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 247-254.

 • 5.

  Michałek M., Dutkiewicz P., Kiełczewski M., Pazderski D.: Eksperymentalna weryfikacja jakości sterowania VFO w obecności poślizgu dla pojazdu z napędem różnicowym, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 379-388.

 • 6.

  Krysiak B., Szulczyński P., Kozłowski K.: Sterowanie nieholonomicznym manipulatorem z zastosowaniem funkcji transwersalnych, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 429-438.

 • 7.

  Michałek M., Kozłowski K.: Planowanie i realizacja ruchu z wykorzystaniem własności stabilizatora VFO dla robota z napędem różnicowym, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 525-534.

 • 8.

  Sauer P., Milewski B.: System automatyki zewnętrznej dla robotów KUKA KR 30, Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, z. 166, tom 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s.577-586.

 • 9.

  Majchrzak J., Płociński M.: Wykorzystanie czujników optoelektronicznych do pomiaru położenia i orientacji robota mobilnego, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 6/2008, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2008, s. 65-68.

 • 10.

  Kozłowski K., Pazderski D., Michalski M., Kowalski K.: System sensoryczny czteronożnego robota kroczącego WR-06, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 6/2008, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2008, s. 188-191.

 • 11.

  Majchrzak J., Michalski M., Wiczyński G.: Wybór estymatora odległości mierzonej sensorem ultradźwiękowym, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 6/2008, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2008, s. 237-239.

 • 12.

  Kiełczewski M., Pazderski D.: Wizyjny system lokalizacji robota mobilnego wykorzystujący znaczniki LED, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 6/2008, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2008, s. 259-262.

 • 13.

  P. Dutkiewicz, P. Herman, M. Michałek. High-velocity friction modeling for the system with unbalanced rotating mass. K.Malinowski, L.Rutkowski, redaktorzy, Recent Advances in Control and Automation, Challenging Problems of Science. Control and Automation, strony 191-201. Academic Publishing House EXIT, Warszawa, 2008.

 • 14.

  M. Michałek, K. Kozłowski. Metoda VFO i jej zastosowanie do sterowania potrójnym integratorem. K. Malinowski, L. Rutkowski, redaktorzy, Sterowanie i Automatyzacja: aktualne problemy i ich rozwiązania, Problemy Współczesnej Nauki. Sterowanie i Automatyzacja, strony 76-86. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2008.

 • 15.

  Kozłowski K., Pazderski D., „Roboty kołowe wyposażone w napęd różnicowy – klasyfikacja i sterowanie”, Materiały XVI Krajowej Konferencji Automatyki, Szczyrk, Maj 2008, Referat Plenarny.

 • 16.

  Pazderski D., Kozłowski K., „Trajectory Tracking of Underactuated Skid-Steering Robot”, Proc. American Control Conference, June 11-13, 2008, Washington, USA.

 • 17.

  Pazderski D., Kozłowski K., „Trajectory Tracking Control of Skid-Steerin Robot – experimental validation”, Proc. of the 17th World Congress The International Federation of Automatic Control, July 6-11, 2008, Seul, South Korea str. 5377-5382.

 • 18.

  Herman P., Franelak D., Tracking Controller with Constraints using Generalized Velocity Components for Manipulators, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 30, 2008, s.101-113.

 • 19.

  Herman P., Investigation of mechanical couplings of rigid serial manipulators, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics Transactions of the ASME, 3, 2008, s.031008-1/6.

 • 20.

  Herman P., Evaluation of the reduction of dynamical coupling for robot manipulators, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science – Part C, 222, 2008, s.339-347.

 • 21.

  Herman P., Dynamical couplings reduction for rigid manipulators using generalized velocity components, Mechanics Research Communications, 35, 2008, s.553-561.

 • 22.

  Majchrzak J., Wiczyński G., Charakterystyki przetwarzania IEC flickermetru dla sinusoidalnych sygnałów testowych: o modulowanej amplitudzie, o modulowanej częstotliwości i ze składnikiem interharmonicznym, XIII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, 2008, s. 255-256.

Zgłoszenia patentowe