Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2007

 • 1.

  P. Sauer, K. Kozłowski, „A New Control Algorithm for Manipulators with Joint Flexibility”, The Sixth International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo 2007, Bukowy Dworek, czerwiec 2007, publikowane w Robot Motion and Control 2007, Lecture Notes in Control and Information Science, Vol. 360,Springer-Verlag, 2007, str. 119-135.

 • 2.

  P. Sauer, J. Majchrzak , T. Jedwabny, M. Ławniczak, „Projekt aktywnego chwytaka laparoskopu dla manipulatora Staubli RX60”, materiały XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, wrzesień 2007.

 • 3.

  P. Sauer, W. Waliszewski, J. Majchrzak, „Telerobotyczny system wspomagający pracę chirurga – aspekty techniczne i naukowe”, 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Poznań, wrzesień 2007, streszczenia prac publikowane w suplemencie do dwumiesięcznika naukowego Nowiny Lekarskie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ISSN 0860-7397, str. 121.

 • 4.

  P.Sauer, K. Kozłowski, „A New Control Algorithm for Robot with Joint Flexibility”, Singapur, 2007.

 • 5.

  P. Sauer, K. Kozłowski, „A measurement of biomechanical properties of soft biological tissues”, Abstracts ICMIT 2007, The 4th International Conference on Mechatronics and Information Technology, grudzień 2007, Gifu, Japonia, str. 62.

 • 6.

  Dutkiewicz P., Kiełczewski M., Pazderski D., Wróblewski W.: Measurement and Navigation system of the Inspection Robot RK-3, Robot Motion and Control 2007, Springer-Verlag 2007, pp. 371-380.

 • 7.

  J. Majchrzak, G. Wiczyński, Badania symulacyjne toru sygnałowego flickermetru, XII Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów w Technice, Poznań, 16-18 kwietnia 2007 s. 195-196.

 • 8.

  J. Majchrzak, G. Wiczyński, Symulacyjna aproksymacja charakterystyki przetwarzania flickermetru dla modulacji amplitudy i częstotliwości, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 53, Nr 9bis/2007, s. 629-632.

 • 9.

  St. Kozłowski, A. Fellenberg, B. Fajfer, J. Majchrzak, Mobile Robot LeoPart for research and educational purposes, 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 27 – 30 August 2007,Szczecin, Poland, s. 121-125.

 • 10.

  P. Dutkiewicz, M. Kowalski, B. Krysiak, J. Majchrzak, M. Michalski, W Wróblewski, Design and Control of a Heating-Pipe Duct Inspection Mobile Robot, Sixth International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo’07, June 11-13, 2007 Bukowy Dworek, Poland, s. 361-370.

 • 11.

  M. Michałek: VFO control for mobile vehicles in the presence of skid
  phenomenon, Robot Motion and Control 2007, wolumen 360 serii LNCIS, strony 57-66. Springer 2007.

 • 12.

  Herman P., Kozłowski K.: Velocity Tracking Controller for Rigid Manipulators, Robot Motion and Control 2007, Springer-Verlag 2007, pp. 147-155.

 • 13.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, K.R. Kozłowski: Fixed Point Transformations-Based Approach in Adaptive Control of Smooth Systems, Robot Motion and Control 2007, Springer-Verlag 2007, pp. 157-166.

 • 14.

  Herman P., Velocity controller with friction compensation, IET (IEE) Proceedings – Control Theory and Applications, 1, 2007, s.238-243.

 • 15.

  Herman P., Use of optimal quasi-velocity trajectories, International Journal of Robotics and Automation, 22, no.2, 2007, s.148-154.

 • 16.

  Herman P., Analysis of equations of motion for second-order systems using generalized velocity components, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science – Part C, 221, 2007, s.205-212.

 • 17.

  Herman P., Investigation of manipulator dynamics with a viscous damping model, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science – Part C, 221, 2007, 513-517.

 • 18.

  Herman P., PD energy based control for manipulator using normalized quasi-velocities, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Systems and Control Engineering – Part I, 221, 2007, s.553-564.

Zgłoszenia patentowe