Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2006

 • 1.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Praktyczna stabilizacja robota mobilnego z wykorzystaniem transformacji współrzędnych oraz bezpośrednio w przestrzeni zadania, w: Teoria Maszyn i Mechanizmów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 161-178.

 • 2.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Strojony oscylator w zadaniu sterowania integratorem nieholonomicznym z ograniczeniem sygnału wejściowego, w: Postępy robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja, tom 2, red. K. Tchoń, WKiŁ 2006, s. 151-160.

 • 3.

  P. Szulczyński, B. Krysiak , K. Kozłowski, Zastosowanie funkcji transwersalnych w sterowaniu, w: Postępy robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja, tom 1, red. K. Tchoń, WKiŁ 2006, s. 203-212.

 • 4.

  W. Kowalczyk, P. Sauer, Robot przemysłowy w chirurgii laparaskopowej – analiza przestrzeni roboczej manipulatora Stäubli RX60, w: Postępy robotyki. Systemy i współdziałanie robotów, tom 2, red. K. Tchoń, WKiŁ 2006, s. 207-216.

 • 5.

  G. Wieczerzak, K. Kozłowski, Modelowanie i analiza zachowań systemów wielorobotowych w języku UML, w: Postępy robotyki. Systemy i współdziałanie robotów, tom 2, red. K. Tchoń, WKiŁ 2006, s. 309-318.

 • 6.

  K. Kozłowski, J. Majchrzak, M. Michałek, D. Pazderski, Posture stabilization of a unicycle mobile robot – two control approaches, w: Robot Motion and Control, seria: Lecture Notes in Control and Information Sciences, red. K. Kozłowski, Springer Verlag, Londyn 2006, s. 25-54.

 • 7.

  W. Wróblewski, Example applications of fuzzy reasoning and neural networks in robot control, w: Robot Motion and Control, seria: Lecture Notes in Control and Information Sciences, red. K. Kozłowski, Springer Verlag, Londyn 2006, s. 113-127.

 • 8.

  P. Dutkiewicz, Complex control systems: example applications, w: Robot Motion and Control, seria: Lecture Notes in Control and Information Sciences, red. K. Kozłowski, Springer Verlag, Londyn 2006, s. 335-350.

 • 9.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski, Telerobotic simulator in minimally invasive surgery, w: Robot Motion and Control, seria: Lecture Notes in Control and Information Sciences, red. K. Kozłowski, Springer Verlag, Londyn 2006, s. 365-373.

 • 10.

  P. Herman, On using generalized velocity components for manipulator dynamics and control, Mechanics Research Communications, vol. 33, 2006, s. 281-291.

 • 11.

  P. Herman, PD-type controller in terms of generalized velocity components, International Journal of Robotics and Automation, vol. 21, 2006, s. 206-2916.

 • 12.

  P. Herman, Evaluation of nonlinear dynamics using optimal motion planning, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. Transactions of the ASME, vol. 128, 2006, s. 995-998.

 • 13.

  P. Herman, K. Kozłowski, A survey of equations of motion in terms of inertial quasi-velocities for serial manipulators, Archive of Applied Mechanics, vol. 76, 2006, s. 579-614.

 • 14.

  P. Herman, Algorithm for dynamics evaluation, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science – Part C, vol. 220, 2006, s. 1531-1535.

 • 15.

  P. Herman, Non-linearity evaluation and reduction for serial manipulators, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Multi-body Dynamics – Part K, vol. 220, 2006, s. 283-291.

 • 16.

  P. Herman, Tracking controller using normalized quasi-velocities, Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 47, 2006, s. 87-100.

 • 17.

  K. Kozłowski, B. Krysiak, Control systems for mobile robot, Foundations of Control and Management Sciences, nr 5, 2006, s. 39-58.

 • 18.

  P. Szulczyński, K. Kozłowski, Real time control of a simple nonholonomic mobile robot, Foundations of Control and Management Sciences, nr 5, 2006, s. 59-72. (BW)

 • 19.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski, M. Michalski, M. Kiełczewski, D. Pazderski, P. Jeziorek, ASYSTENT – control system assisting surgeon in laparoscopy, Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 26, nr 4, 2006, s. 55-70.

 • 20.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski, P. Hajkowicz, P. Jeziorek, Sterowanie laparoskopem z zastosowaniem systemu robotycznego na modelu fantomowym, Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne, vol.1, nr 1, 2006, s. 13-17.

 • 21.

  P. Herman, K. Kozłowski, Nonlinearity detection and reduction based on unnormalized quasi-velocities, RoManSy 16 Robot Design, Dynamics, and Control, red. T. Zielińska, C. Zieliński, Springer Verlag, Londyn 2006, s. 147-154.

 • 22.

  P. Herman, K. Kozłowski, Evaluation of manipulator dynamics based on optimal controller, Proc. of the 2006 CDC Conference on Decision and Control, San Diego, CA, grudzień 2006, s. 3819-3824.

 • 23.

  P. Herman, K. Kozłowski, Trajectory optimization in terms of quasi-velocity vector, Proc. of the 2006 CDC Conference on Decision and Control, San Diego, CA, grudzień 2006, s. 3819-3824.

 • 24.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Practical stabilization of a skid-steering mobile robot – a kinematic-based approach, Proc. of the IEEE 3rd International Conference on Mechatronics, Budapeszt 2006, s. 519-524.

 • 25.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Stabilization of two-wheeled mobile robot using smooth control laws – experimental study, Proc. of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, Orlando, FA 2006, s. 3387-3392.

 • 26.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, Co-ordinated motion control for formation of mobile robots, Proc. of the 9th International Conference on Walking Robots, Bruksela, wrzesień 2006, s. 672-877.

 • 27.

  K. Kozłowski, B. Krysiak, Układy sterowania dla robota mobilnego, Materiały V Sympozjum Modelowania i Symulacji Komputerowej w Technice, Łódź 2006, s. 69-76.

 • 28.

  J. Majchrzak, G. Wiczyński, Badania symulacyjne toru sygnałowego flickermetru, IX Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, Poznań, 10-12 kwietnia 2006, s.153-154.

 • 29.

  Majchrzak J., Wiczyński G., Symulacyjna weryfikacja modelu toru sygnałowego flickermetru, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10 bis, 2006, s. 124-129.

Zgłoszenia patentowe