Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2005

 • 1.

  Dutkiewicz P., Kiełczewski M.: Vision Feedback in Control of a Group of Mobile Robots.Proceedings of the 7th International Conference on Climbing and Walking Robots, CLAWAR 2005, s. 237–245, Springer Verlag, 2005

 • 2.

  J. K. Tar, A.L. Bencsik, K. Kozłowski, Fractional Order Adaptive Control for Systems of Locally Nonlinearities, Herman P., Kozłowski K., Proc. of the Fifth International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo ’05, June 23-25, 2005-Dymaczewo, Poland, s.355-360.

 • 3.

  P. Dutkiewicz, M. Kiełczewski, Vision Feedback in Control of a Group of Mobile Robots, Proceedings of the 7th International Conference on Climbing and Walking Robots, Springer Verlag 2005, pp. 237-245.

 • 4.

  K. Kozłowski, J. Majchrzak, D. Pazderski, Praktyczne aspekty sterowania robotów mobilnych, Postępy Robotyki, Sterowanie robotów z percepcją otoczenia, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, str. 207-234.

 • 5.

  K. Kozłowski, M. Michałek, D. Pazderski, Posture stabilization of a 3-link nonholonomic manipulator – two control approaches, CMS’05, Computer Methods and Systems, 14-16 November 2005, Kraków, Poland, pp. 123-134.

 • 6.

  J. K. Tar, I. J. Rudas, A. Szeghegyi, K. Kozłowski, Nonconventional Processing of Noisy Signals in the Adaptive Control of Hydraulic Differential Servo Cylinders, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, December 2005, Vol. 54, No. 6, pp. 2169-2176.

 • 7.

  Herman P., Inverse dynamics control in terms of unnormalized quasi-velocities, Journal of The Franklin Institute, 342, 2005, s.25-38.

 • 8.

  Herman P., Sliding mode control of manipulators using first-order equations of motion with diagonal mass matrix, Journal of the Franklin Institute, 342, 2005, s.353-363.

 • 9.

  Herman P., Normalised-generalised-velocity-component-based controller for a rigid serial manipulator, IEE Proc. – Control Theory & Applications, 152, 2005, s.581-586.

 • 10.

  Herman P., Application of Unnormalized Quasi-Velocities Integrals, Transactions of the Institute of Measurement and Control, 27, 2005, s.231-242.

 • 11.

  D. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, W. Kowalczyk, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Rozdział 17, Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w robotyce, książka Zarządzanie i Technologie Informacji T.2. Metody sztucznej Inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu, Red. J. Józefowska, Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005 (ISBN 1732-3517) str. 373-412.

 • 12.

  J. Majchrzak, M. Michalski, On selected features of mobile robot control system, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 199-204 (Konferencja IEEE).

 • 13.

  G. Wieczerzak, K. Kozłowski, Don’t Let Palyer Get Stuck!: Increasing the Autonomy of Agents, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 265-270 (Konferencja IEEE).

 • 14.

  P. Herman, K. Kozłowski, Friction Control in Terms of Unnormalized Quasi-Velocities, Proc. of the Fifth International Workshop on Robot Motion and Control, RoMoCo ’05, June 23-25, 2005-Dymaczewo, Poland, s.337-342 (Konferencja IEEE).

 • 15.

  P. Szulczyński, K. Kozłowski, Control of nonholonomic robot with quality factors, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 361-366 (Konferencja IEEE).

 • 16.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, Artificial Potential Based Control for a Large Scale Formation of Mobile Robots, Proceedings of the 7th International Conference on Climbing and Walking Robots, Springer Verlag 2005, pp. 191-199.

 • 17.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, Artificial Potential Based Motion Control for a large Formation of Mobile Robots, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Barcelona, April 18-22, 2005, pp. (Konferencja IEEE).

 • 18.

  J. Majchrzak,, M. Michalski, Sterownik robota mobilnego oparty na algorytmie zmiennym w czasie, IV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, 12-13 kwietnia 2005, Łódź, s. 136-142.

 • 19.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, Multi-Agent Robotics, Introductory Mobile Robotics Workshop, 12 September 2005, London, pp. 1-20 (Warsztaty IEEE).

 • 20.

  P. Szulczyński, K. Kozłowski, Sterowanie w czasie rzeczywistym prostym robotem nieholonomicznym za pomocą sterownika Samsona, IV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, 12-13 kwietnia 2005, Łódź, s. 209-214.

 • 21.

  M. Michałek, K. Kozłowski, Sterowanie nieholonomiczne robotem mobilnym metodą orientowania pola wektorowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, str. 235-246.

 • 22.

  P. Sauer, K. Kozłowski, D. Pazderski, W. Waliszewski, P. Jeziorek, The Robot Assistant System for Surgeon in Laparoscopic Interventions, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 55-62 (Konferencja IEEE).

 • 23.

  W. Kowalczyk, M. Ławniczak, Study on opportunity to use industrial manipulator in surgical-laparoscopic application, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 63-68 (Konferencja IEEE).

 • 24.

  M. Michałek, K. Kozłowski, Asymptotic stabilization for the 3-D chained system: the vector field orientation approach, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 97-104.

 • 25.

  D. Pazderski, K. Kozłowski, Practical stabilization of Two-Wheel mobile robot with velocity limitations using time-varying control law, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 205-212.

 • 26.

  P. Dutkiewicz, M. Kiełczewski, M. Kowalski, W. Wróblewski, Experimental Verification of Visual Tracking of Surgical Tools, Proceedings of The Fifth International Workshop on Robots Motion and Control, Dymaczewo, Poland, 2005, str. 237-242 (Konferencja IEEE).

 • 27.

  P. Sauer, J. Majchrzak, K. Kozłowski, W. Waliszewski, Badania symulacyjne i eksperymentalne dla tkanki organicznej miękkiej, XIV Krajowa Konferencja Naukowa, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23 września 2005, str. 149-154.

 • 28.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski, M. Michalski, M. Kiełczewski, D. Pazderski, P. Jeziorek, ASYSTENT- system wspomagający chirurga podczas operacji laparoskopowej, XIV Krajowa Konferencja Naukowa, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23 września 2005, str. 143-148.

 • 29.

  P. Sauer, K. Kozłowski, J. Majchrzak, W. Waliszewski, Measurement system of force response for minimal invasive surgery, Computer – Aided Medical Interventions: tools and applications, SURGETICA 2005, s. 139-145.

 • 30.

  M. Michałek, K. Kozłowski, Trajectory Tracking for a Threecycle Mobile Robot: The Vector Field Orientation Approach., Proceedings 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference ECC’05, Seville, Spain, December 12-15, 2005, pp. 1119-1124 (Konferencja IEEE).

 • 31.

  M. Michałek, K. Kozłowski, Asymptotic, Stabilization of the Unicycle Mobile Robot: The Vector Field Orienatational Approach, MMAR’05 29 August-1 September 2005, Międzyzdroje, Poland, pp. 615-620 (Konferencja IEEE).

 • 32.

  P. Sauer, K. Kozlowski, W. Waliszewski and P. Jeziorek, ASYSTENT – Control System of a Manipulator for Keyhole Surgery, Springer Verlag, pp. 41-48, 2005.

 • 33.

  M. Michałek, K. Kozłowski, Sterowanie nieholonomicznym systemem łańcuchowym metoda orientowania pola wektorowego, Referat problemowy, XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 2005, str. 271-276.

 • 34.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, M. Kiełczewski, Stabilizacja do punktu dwukołowego robota mobilnego z wykorzystaniem algorytmów zmiennych w czasie, Referat problemowy, XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa 2005, str. 261-270.

 • 35.

  Herman P., PD controller for manipulator with kinetic energy term, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 44, 2005, s.107-121.

 • 36.

  Herman P., Energy based indexes for manipulator dynamics improvement, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 44, 2005, s.313-325.

Zgłoszenia patentowe