Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2004

 • 1.

  Jedwabny T., Kowalski M., Kiełczewski M., Ławniczak M., Michalski M., Michałek M., Pazderski D., Kozłowski K.: Nieholonomiczny robot mobilny MiniTracker3 do celów badawczych i dydaktycznych, Automation 2004, str. 362-371, Konferencja Naukowo-Techniczna, AUTOMATYZACJA – NOWOŚCI I PERSPEKTYWY, 24-26 marca 2004, Warszawa.

 • 2.

  J. Majchrzak, M. Michalski, Real time controller for nonholonomic mobile robot, IV Workshop RoMoCo 17-19 kwiecień 2004, s.

 • 3.

  J. Majchrzak, Weryfikacja algorytmu sterowania nieholonomicznego robota mobilnego przy wykorzystaniu stanowiska badawczego, VIII Konferencja TransComp, 7-9 grudnia, Zakopane 2004, wysłany do recenzji.

 • 4.

  D. Dobroczyński: Multi-Agent Behavior Control Systems Concept and Description, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 997- 1002, Międzyzdroje 2004.

 • 5.

  W. Wróblewski: Neural Implementation of the Classical PD Algorithm for the 3dof Manipulator. Rozdział w książce: Robot Control 2003 (SyRoCo’03), Dulęba I., Sąsiadek J.Z. (red.), vol. 1, Elsevier Ltd, Oxford 2004, s. 259-263. Praca ukazała się uprzednio w: Preprints of the 7th Symposium on Robot Control (SyRoCo’03), Wrocław 2003, s. 289-293.

 • 6.

  W. Wróblewski: Implementation of a Model Predictive Control Algorithm for a 6dof Manipulator – Simulation Results. Proceedings of the 4th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’04), Puszczykowo 2004, s. 209-212.

 • 7.

  M.Michałek, K.Kozłowski: ‚Tracking controller with vector field orientation for 3-D nonholonomic manipulator.’, Proceedings of the Fourth International Workshop on Robot Motion and Control, Puszczykowo 2004.

 • 8.

  M.Michałek, K.Kozłowski: ‚Sterowanie nieholonomicznym robotem mobilnym metodą orientowania pola wektorowego.’, XIII Krajowa Konferencja Robotyki, Polanica-Zdrój 2004.

 • 9.

  D.Pazderski, K.Kozłowski, W.E.Dixon, Tracking and Regulation Control of a Skid Steering Vehicle, American Nuclear Society Tenth International Topical Meeting on Robotics and Remote Systems, Gainesville, Florida, March 28-April 1 2004, str. 369-376.

 • 10.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, I.Rudas, J.Tar, Modeling and control of a 4- wheel skid steering mobile robot: From theory to practice, Budapest Polytechnic Jubilee Conference Science in Engineering, Economics and Education, 4 September 2004, pp. 317-330.

 • 11.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Modeling and control of a 4-wheel skid-steering mobile robot, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, czerwiec 2004r.

 • 12.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, Artificial Potential Based Control for a Large Scale Formation of Mobile Robots, Proceedings of The Fourth International Workshop on Robots Motion and Control, Puszczykowo, Poland, 2004, str. 285-291.

 • 13.

  M. Michalski, J. Majchrzak, Sterownik czasu rzeczywistego do sterowania nieholonomicznym robotem mobilnym, Praca Naukowe, Politechniki Radomskiej, Elektryka Nr 2(8) 2004, str. 1-6.

 • 14.

  Jedwabny T., Kowalski M., Kiełczewski M., Ławniczak M., Michalski M., Michałek M., Pazderski D., Kozłowski K., Nonholonomic mobile robot MiniTracker 3 for research and educational purposes, 35th International Symposium on Robotics, Paryż 2004.

 • 15.

  J. Majchrzak, K. Kozłowski, Stabilizacja ruchu nieholonomicznego robota mobilnego, III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, 20-21 kwietnia 2004, Zgierz, s.53-58.

 • 16.

  K. Kozłowski, D. Pazderski, Symulacje numeryczne układu sterowania nieholonomicznego czterokołowego robota mobilnego w zadaniu śledzenia trajektorii i sterowania do punktu, IV Sympozjum Modelowanie i symulacja komputerowa w technice MiS 2004, Łódź-Zgierz 2004r, str. 59-64.

 • 17.

  D. Pazderski, K. Kozłowski, M. Ławniczak, Practical stabilization of 4WD skid-steering mobile robot. Proc. of the Fourth International Workshop on Robot Motion and Control, Puszczykowo, 2004, str. 175-180.

 • 18.

  G. Wieczerzak, K. Kozłowski, Leveraging intuitive description and formal specification in cooperative multi-agent systems. Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2004, pp. 991-996.

 • 19.

  G. Wieczerzak, K. Kozłowski, Agents that live in robots: How are Successful Applications Built?, Proceedings of the Fourth International Workshop on Robot Motion and Control, 2004, pp. 97-102.

 • 20.

  Dutkiewicz P., Kiełczewski M., Kowalski M., Visual tracking of surgical tools for laparoscopic surgery, Proceedings of the 4th international workshop on robot motion and control RoMoCo’04, str. 23-28, 17-20 czerwca 2004, Puszczykowo.

 • 21.

  P. Sauer, K. Kozłowski, J. Majchrzak, W. Waliszewski, Wykorzystanie pomiaru sił reakcji do modelowania tkanki biologicznej, Materiały IV-go Sympozjum MODELOWANIE I POMIARY W MEDYCYNIE, Krynica, 9-13 maja 2004, s. 109-114.

 • 22.

  P. Sauer, K. Kozłowski, J. Majchrzak, Measurement system of force response for minimal invasive surgery, Computer –Aided Medical Interventions: tools and applications, SURGETICA styczeń 2005, przyjęty do prezentacji na konferencji.

 • 23.

  K. Piątkowski, P. Sauer, Zastosowanie metod chirurgii wspomaganej komputerowo (CAS) w otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi , Otolaryngologia Polska, Wydawnictwo Medyczne Wrocław, 5/2004, str. 1027-1032.

 • 24.

  Przemysław Herman, Krzysztof Kozłowski: Equation of Motion for Robot Manipulators Using Inertial Quasi-Velocities, Proceedings of the 11th World Congress in Mechanism and Machine Science, Tianjin University, Tianjin, China, April 1-4, 2004, s.1694-1698.

 • 25.

  Przemysław Herman, Krzysztof Kozłowski: Unnormalized Quasi-Velocity Control Using Friction Compensation, Proceedings of Romansy 2004, The 15th CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, Montreal, Canada, June 14-18, 2004.

 • 26.

  Przemysław Herman: Equation of motion with the identity mass matrix for holonomic systems, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science – Part C, Vol.218, 2004, s.731-736.

 • 27.

  Przemysław Herman: Remarks concerning integrals of unnormalized quasi-velocities, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Multi-body Dynamics – Part K, Vol.218, 2004.

 • 28.

  K. Kozłowski J. Majchrzak, D. Pazderski, Praktyczne aspekty sterowania robotów mobilnych, Krajowa Konferencja Robotyki, 24-25 czerwca 2004, Polanica Zdrój.

 • 29.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski: Inspection Robot SAFARI – Constru­ction and Control. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, nr 2, vol. 52, Warszawa 2004, s. 129-139.

 • 30.

  D. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, W. Kowalczyk, K. Kozłowski, W. Wróblewski: Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w robotyce. Rozdział w książce: Sztuczna inteligencja w zarządzaniu i sterowaniu, Józefowska J. (red.), seria: „Zarządzanie i technologie informacyjne”, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

 • 31.

  I. Rudas, J. Tar, J. Bito, A. Szeghegyi, K. Kozłowski, A Combined Solution of the Inverse Kinematics Task in the Vicinity of the Singularities, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.8, No.5, 2004, pp. 514-522.

 • 32.

  J. Tar, I Rudas, J. Bito, K. Kozłowski, A Modified Renormalization Algorithm Based on Adaptive Control Guaranteeing Complete Stability for a Wide Class of Physical Systems, 2004, pp. 3-13.

 • 33.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski, ARTIFICIAL POTENTIAL BASED CONTROL FOR A LARGE SCALE FORMATION OF MOBILE ROBOTS, Madrid 22-24 September, CLAWAR 2004.

Zgłoszenia patentowe