Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2003

 • 1.

  K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, W. Wróblewski: Modelowanie i sterowanie robotów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

 • 2.

  M. Ławniczak, P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, M. Kowalski, M. Michałek, M. Michal­ski: Modułowe systemy automatyki. w: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, monografia, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2003, s. 74-84.

 • 3.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski: SAFARI wspinający się robot inspekcyjny. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 9, 2003, s. 5-9.

 • 4.

  M. Michałek: Tracking controller for nonholonomic steering system with velocity constraints. Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO’03), 1-3. 09. 2003, Wrocław, s. 587-592.

 • 5.

  W. Wróblewski: Neural implementation of the classical PD algorithm for the 3dof manipulator. Preprints of the 7th IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO’03), 1-3. 09. 2003, Wrocław, s. 289-293.

 • 6.

  W. Kowalczyk, K. Kozłowski: Coordinate strategy for formation of mobile robots. Proc. of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Auto­mation and Robotics (MMAR’03), vol. 2, 25-28. 08. 2003, Międzyzdroje, s. 789-796.

 • 7.

  M. Kowalski, M. Kiełczewski: Modular system for multiagent applications. Proc. of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR’03), vol. 2, 25-28. 08. 2003, Międzyzdroje, s. 809-813.

 • 8.

  K. Kozłowski, D. Pazderski: Control of a four-wheel vehicle using kinematic oscillator. Proc. of the 6th International Conference on Climbing and Walking Robots and their Supporting Technologies (CLAWAR 2003), s. 135-146.

 • 9.

  K. Kozłowski, D. Pazderski: Modelowanie, symulacja i sterowanie czterokołowego robota mobilnego. Materiały IV Krajowej Konferencji „Metody i Systemy Kompu­terowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”, 2003, str. 673-678.

 • 10.

  J. Majchrzak, K. Kozłowski: Sterowanie nieholonomicznym robotem mobilnym w procesie odtwarzania trajektorii. Materiały II Krajowego Sympozjum „Modelowa­nie i Symulacja Komputerowa w Technice”, 7-9. 04. 2003, Łódź, s. 143-149.

 • 11.

  J. Majchrzak, K. Kozłowski: Model nieholonomicznego robota mobilnego i jego we­ryfikacja w procesie ruchu. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Diagnostyka Procesów Przemysłowych”, 15-17. 09. 2003, Władysławowo, s. 181-188.

 • 12.

  J. Majchrzak, K. Kozłowski: Control of movement of nonholonomic mobile robot in trajectory tracking process. Proceedings of the European Conference on Mobile Robots, 4-6. 09. 2003, Radziejowice, s. 77-82.

 • 13.

  J. Majchrzak: Weryfikacja algorytmu sterowania nieholonomicznego robota mobilnego przy wykorzystaniu stanowiska badawczego. Materiały VII Konferencji TransComp, 2-4. 12. 2003, Zakopane, s. 87-92.

 • 14.

  K. Piątkowski, P. Sauer; Zastosowanie metod chirurgii wspomaganej komputerowo (CAS) w otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi. Otolaryngologia Polska, Wyda­wnictwo Urban & Partner, Wrocław.

 • 15.

  I.J. Rudas, J.K. Tar, K. Kozłowski, K. Jezernik: Novel approach in the adaptive control of systems having strongly nonlinear coupling between their unmodeled internal degrees of freedom. Proc. of 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’03), 12-17. 05. 2003 Taipei, Taiwan.

 • 16.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, K. Kozlowski, B. Pátkai: Analysis of the effect of joint acceleration measurement noise in a novel adaptive control of mechanical systems. Proc. of the 7th International Conference on Intelligent Engineering Systems, 4-6. 03. 2003, Assiut-Luksor, Egipt, s. 376-381, (IEEE Conference).

 • 17.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, J.F. Bitó, K. Kozłowski: Special symplectic transformations used in nonlinear system’s control. Proceedings of RAAD’03, 12th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, 7-10. 05. 2003, Cassino, Włochy; wydanie CD: plik: 012RAAD03.pdf, (IEEE Conference).

 • 18.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, J.F. Bitó, L. Horváth, K. Kozłowski: Analysis of the effect of backlash and joint acceleration measurement noise in the adaptive control of electro-mechanical systems. Proc. of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’03), 9-12. 06. 2003, Rio de Janeiro, Brazylia; wydanie CD: plik BF-000965.pdf, ISBN 0-7803-7912-8, IEEE Catalog Number: 03th8692.

 • 19.

  I.J. Rudas, J.K. Tar, J.F. Bitó, K. Kozłowski: Improvement of a non-linear adaptive controller designed for strongly non-linear plants. Proc. of the 11th International Conference on Advanced Robotics (ICAR’03), 30.06-3.07. 2003, Coimbra, Portugalia, s. 1381-1386, (IEEE Conference).

 • 20.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, Á. Szeghegyi, K. Kozlowski: Non-conventional processing of noisy signal in the adaptive control of hydraulic differential servo cylinders. Proc. of the IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing “From classical measurement to computing with perceptions”, 4-6. 09. 2003, Budapeszt, Węgry, s. 237-242.

 • 21.

  I.J. Rudas, J.K. Tar, J.F. Bitó, Á. Szeghegyi, K. Kozłowski: Solution of the inverse kinematic task in the singularities. Proc. of the ICCC IEEE International Conference on Computational Cybernetics, 29-31. 08. 2003, Siofok, Węgry; wydanie CD: plik Rudas.pdf, ISBN 963 7154 18 3.

 • 22.

  P. Herman, K. Kozłowski, D. Franelak, I.J. Rudas, J.K. Tar: Sliding mode control of rigid manipulators using generalized velocity components. Proc. of the International Conference in Memoriam John von Neumann, 12. 12. 2003, Budapeszt, Węgry, s. 87-98.

 • 23.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski: Measurement system of force response of intra-abdominal for laparoscopy. Proc. of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR’03), 25-28. 08. 2003, Międzyzdroje, s. 1037-1042.

 • 24.

  W. Waliszewski, P. Sauer, K. Kozłowski, B. Barcikowska, P. Hajkowicz: Robotyka w chirurgii laparoskopowej – pierwsze doświadczenia, Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzy­stwa Chirurgów Polskich, Chirurgia Gastroenterologiczna, Gdańsk, 17-20. 09. 2003, GA165, s. 206.

Zgłoszenia patentowe