Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2002

 • 1.

  P. Dutkiewicz, M. Kiełczewski, M. Kowalski: Tracking vision system of mobile robots. Proc. of The Conference ‘Volume Lightmetry ’02’: Metrology and Testing Techniques Using Light, 14-16.05.2002, Warszawa, s. 319-327.

 • 2.

  P. Dutkiewicz, M. Michalski, M. Michałek: Implementacja sterowania odpornego w systemie rozproszonym.Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 24-27.06. 2002, Zielona Góra, s. 647-652.

 • 3.

  P. Dutkiewicz, M. Michalski, M. Michałek: Wielopoziomowy rozproszony system sterowania robota. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej AUROMECON’02, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., 19.06.2002, Poz­nań, s. 101-106 (referat proszony).

 • 4.

  P. Dutkiewicz, M. Michałek: Impedance control with virtual compliance. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11. 2002, Bukowy Dworek, s. 61-66.

 • 5.

  P. Dutkiewicz, M. Kowalski, M. Ławniczak, M. Michalski: SAFARI climbing robot motion strategy. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dworek, s. 93-100.

 • 6.

  P. Herman, K. Kozłowski: Inverse dynamic control for serial manipulators in terms of normalized quasi-velocities. Proc. of The 8th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2-5.09.2002, Szczecin, s. 1021-1027.

 • 7.

  P. Herman, K. Kozłowski: Some properties of dynamic equations of motion in terms of the eigenfactor quasi-coordinate velocity vector. Proc. of The 2002 IEEE/RSJ Inter­national Conference on Intelligent Robots and Systems (EPFL), Lozanna, Szwajcaria, 30.09- 4.10.2002, s. 1924-1929.

 • 8.

  P. Herman, K. Kozłowski: Remarks regarding PD joint space control of manipulators using the eigenfactor quasi-coordinate velocity vector. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dwo­rek, s. 67-72.

 • 9.

  T. Jedwabny, M. Kowalski, J. Majchrzak, G. Wiczyński: System pomiaru położenia i orientacji na przykładzie nieholonomicznego robota mobilnego. Materiały XII Sym­pozjum ‘Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych’, 16-20.09.2002, Krynica, s. 33-38.

 • 10.

  T. Jedwabny, M. Kowalski, J. Majchrzak, G. Wiczyński: Układ zdalnego sterowania minirobotem mobilnym. Materiały VII Konferencji Naukowej ‘Czujniki Optoelektro­niczne i Elektroniczne’, 5-8.06.2002, Rzeszów, s. 399-403.

 • 11.

  T. Jedwabny, M. Kowalski, J. Majchrzak, G. Wiczyński: Przykład wielosensorycz­nego systemu pozycjonowania nieholonomicznego robota mobilnego. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 24-27.06.2002, Zielona Góra, s. 641-646.

 • 12.

  T. Jedwabny, M. Kowalski: Stanowisko badawcze do testowania algorytmów sterowa­nia robota mobilnego.Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 24-27.06. 2002, Zielona Góra, s. 683-686.

 • 13.

  W. Kowalczyk: Target assignment strategy for scattered robots building formation. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dworek, s. 181-186.

 • 14.

  K Kozłowski, P. Dutkiewicz, M, Ławniczak, M. Michalski, M. Michałek: Measure­ment and control system of the climbing robot SAFARI. Proc. of The 5th Interna­tional Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, 2002, Paryż, s. 1001-1011.

 • 15.

  K. Kozłowski, J. Majchrzak: A new control algorithm for a nonholonomic mobile robot. Archives of Control Sciences, 2002, nr 1-2, vol. 12, s. 37-69.

 • 16.

  K. Kozłowski, J. Majchrzak: Nowe algorytmy sterowania nieholonomicznym robotem mobilnym. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 24-27.06. 2002, Zielona Góra, s.625-632, referat problemowy.

 • 17.

  J. Majchrzak, K. Kozłowski, Sterowanie ruchem nieholonomicznego robota mobil­nego w ujęciu modelowym. Materiały XII Sympozjum ‘Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych’, 16-20.09.2002, Krynica, s. 129-136.

 • 18.

  D. Pazderski, P. Dutkiewicz: Low-cost GPS receivers in navigation of mobile robots. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dworek, s. 119-122.

 • 19.

  D. Pazderski, K. Kozłowski: Sterowanie nieholonomicznym robotem mobilnym z wykorzystaniem oscylatora kinematycznego. Studia z Automatyki i Informatyki, tom 27, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 73-98.

 • 20.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski, T. Hildebrant: Telerobotic simulator in minimal invasive surgery. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dworek, s. 39-44.

 • 21.

  P. Sauer, K. Kozłowski, W. Waliszewski: First stage of research in telerobotic surgery. w: Computer-aided medical interventions: tools and applications (Surgeti­ca’2002) , red. J. Troccaz, P. Merloz, Sauramps Medical, Grenoble, Francja 2002, s. 97-102.

 • 22.

  J.K. Tar, K. Kozłowski, B. Pátkai, D. Tikk: Convergence properties of the modified renormalization algorithm based adaptive control supported by ancillary methods. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11.2002, Bukowy Dworek, s. 51-56.

 • 23.

  W. Wróblewski: On neural control of a manipulator with output feedback. Proc. of The 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), 9-11.11. 2002, Bukowy Dworek, s. 57-60.

 • 24.

  W. Wróblewski: Porównanie dwóch sterowników neuronowych dla manipulatora ze sprzężeniem od wyjścia. Studia z Automatyki i Informatyki, tom 27, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 137-145.

 • 25.

  K. Kozłowski, edytor, Proceedings of the Third International Workshop on Robot Motion and Control, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, listopad 2002.

 • 26.

  J.Tar, M. Brocker, K. Kozlowski: A Novel Adaptive Control for Hydraulic Differential Cylinders, Proc. Of The 11 th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD’02) Balatonfured, Węgry str. 7-12, (IEEE Conference).

 • 27.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, J.F. Bito, K. Kozłowski: A new approach in computation cybernetics based on the modified renormalization algorithm guaranteeing complete stability in the control of a wide class of physical systems. Proc. of the 6th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2002 (INES 2002), 26-28.05.2002, Opatija, Chorwacja, s. 19-24, (IEEE Conference).

 • 28.

  P. Dutkiewicz, M. Ławniczak: Sensor system for ‚Safari’ wall-climbing robot. Archi­ves of Control Sciences, 2002, nr 1-2, vol. 12, s. 103-123.

 • 29.

  P. Herman, K. Kozłowski, J.K. Tar: Remarks about the eigenfactor quasi-coordinate velocity vector. Proc. of The 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD’02), 30.06-2.07.2002, Balatonfüred, Węgry, s. 1-6.

 • 30.

  P. Herman, K. Kozłowski, J.K. Tar: Quasi-velocities in dynamics and control of mani­pulators. Proc. of the 3rd International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET’02), 4-6.07.2002, Budapeszt, Węgry.

 • 31.

  P. Herman, K. Kozłowski: Trajectory tracking for robot manipulator using generalized velocity components. Preprints of the 14th CISM-IFToMM Symposium RoManSy’02 (ukaże się w książce wydanej przez Springer Verlag), 1-4.07.2002, Udine, Włochy, s. 163-171.

 • 32.

  K. Kozłowski, J. Majchrzak: A backstepping approach to control a nonholonomic mobile robot. Proc. of The 2002 International Conference on Robotics and Automa­tion, 11-15.05.2002, Washington D.C., USA, s. 3972-3977.

 • 33.

  K. Kozłowski, edytor „Proceedings of the Third International Workshop on Robot Motion and Control”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, listopad 2002.

 • 34.

  J.K. Tar, M. Brocker, K. Kozłowski: „A Novel Adaptive Control for Hydraulic Differential Cylinders“, in the Proc. of the 11th Workshop on Robots in Alpe-Adria-Danube Region, June 30-July 2, 2002, Balatonfured, Hungary, ISBN:963 7154 10.

 • 35.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, J.F. Bitó, K.R. Kozłowski: A New Approach in Computetional Cybernetics Based on the Modified Renormalization Algorithm Guaranteeing Complete Stability in the Control of a Wide Class of Physical Systems 2002 (INES 2002), May 26 – 28, 2002, Opatija, Croatia, pp. 19 – 24, ISBN 953-6071-17-7.

 • 36.

  W. Wróblewski: Porównanie dwóch sterowników neuronowych dla manipulatora ze sprzężeniem od wyjścia. Studia z Automatyki i Informatyki, tom 27, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Nauk, Poznań 2002, s. 137-145.

 • 37.

  W. Wróblewski: On Neural Control of A Manipulator with Output Feedback. Proceedings of the 3rd International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo’02), Bukowy Dworek 2002, s. 57-60.

Zgłoszenia patentowe