Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

2000

 • 1.

  J.K. Tar, I.J. Rudas, J.F. Bito, K. Kozłowski: Non Conventional Integration of the Fundamental Elements of Soft Computing and Traditional Methods in Adaptive Robot Control. Proc. of the Int. Conference on Robotics and Automation, San Francisco, CA 2000, s. 3531-3536.

 • 2.

  D. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, T. Jedwabny, K. Kozłowski, J. Majchrzak, G.Niwczyk: Strategy planning for mobile robot soccer, Proceedings of the World Automation Congress, Maui, Hawaje 2000.

 • 3.

  D. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, T. Jedwabny, K. Kozłowski, J. Majchrzak, G. Niwczyk: Mobile robot soccer, Proceedings of the 6th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 2000, s. 599-604.

 • 4.

  D. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, T. Jedwabny, K. Kozłowski, J. Majchrzak, G. Niwczyk: Mobile robot soccer, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 25, 2000, s. 7-16.

 • 5.

  D. Dobroczyński , P. Dutkiewicz,, W. Wróblewski: System oprogramowania robota wspinającego się, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 25, 2000, s. 71-82.

 • 6.

  P. Dutkiewicz, M. Kiełczewski: Sprzężenie wizyjne w sterowaniu grupą robotów mobilnych, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 25, PTPN, 2000, s. 17-36.

Zgłoszenia patentowe