Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

1999

 • 1.

  K. Kozłowski: Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Phil Laplate Editor-in-Chief. CRC Press, Inc. Florida, USA, opracowanie słownika terminologicznego (na zaproszenie) z zakresu robotyki (99 haseł) w rozdziale pt. Control Systems, CRC Press and IEEE Press, 1999.

 • 2.

  Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W., Planowanie zadań i programowanie robotów, podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999, 178 stron.

 • 3.

  Kozłowski K., Dutkiewicz P., Jedwabny P., Dobroczyński D., Niwczyk G., Majchrzak J., Miniaturowy robot mobilny dla celów badawczych i dydaktycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, numer specjalny ‚Nowe konstrukcje robotów – ich sterowanie i oprogramowanie’, nr 8, 1999, s. 36-40.

 • 4.

  T. Kaczmarek, W. Wróblewski: Analiza obciążeń dynamicznych i statycznych robota i ich wpływu na dobór napędów. Rozdział w książce: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice, red. A. Horodecki, PAN, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, s. 153-162.

 • 5.

  Dutkiewicz P., Kozłowski K., Wróblewski W., Rudas I.J., Tar J.K., A kinematic coordination scheme of two cooperating robot manipulators, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES’99), Stara Lesna/Poprad, Slovakia 1999, s. 69-73.

 • 6.

  Dobroczyński D., Dutkiewicz P., Jedwabny P., Kozłowski K., Majchrzak J., Niwczyk G., Micro mobile robot for teaching and researching purposes, Materiały Warsztatów Robotów Mobilnych, IPPT PAN 1999, s. 6-16.

 • 7.

  Dobroczyński D., Dutkiewicz P., Jedwabny P., Majchrzak J., Niwczyk G., Kozłowski K., Konstrukcja i oprogramowanie miniaturowego robota mobilnego, Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole 1999, s. 395-398.

Zgłoszenia patentowe