Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

1988-94

 • 1.

  K. Kozłowski: Problematyka identyfikacji w robotyce, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1988, s.159–166.

 • 2.

  K. Kozłowski: A Pascal – Based Robot Programming Language, X International Symposium „Computer at the University”, 1988, 3.18.1-3.18.7.

 • 3.

  K. Kozłowski: Opis języka programowania robotów przemysłowych zanurzonego w Pascalu, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1988, s.159-166.

 • 4.

  K. Kozłowski: Dynamika manipulatorów oraz robotów przemysłowych, Studia z Automatyki, tom XV, 1989, s.47-79.

 • 5.

  K. Kozłowski: POLROB – A Manipulator Level Programming Language, IFAC Proc. of the Symposium on Robot Control (SYROCO’88), 1989, s.453-458.

 • 6.

  K. Kozłowski: Identification of Model Parameters of Robotic Manipulators, International Conference on Systems Science, 1989, komunikat w Pracach Naukowych Instytutu Sterowania i Techniki Systemów Politechniki Wrocławskiej, s.112-114.

 • 7.

  K. Kozłowski: Rozwiązywanie zagadnień dynamiki odwrotnej oraz prostej w oparciu o klasyczny aparat teorii sterowania, część I, Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1990, s.223-228.

 • 8.

  K. Kozłowski: Rozwiązywanie zagadnień dynamiki odwrotnej oraz prostej w oparciu o klasyczny aparat teorii sterowania, część II, Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1990, s.229-235.

 • 9.

  K. Kozłowski: POLROB – A Manipulator-Level Programming Language Based on Pascal, Journal of Microcomputer Applications, vol.14, 1991, s.49-60.

 • 10.

  K. Kozłowski: POLROB — system programowania robotów przemysłowych, Studia z Automatyki, tom XVI-XVII, 1991, s.31-47.

 • 11.

  K. Kozłowski: New Computational Algorithms for a Discrete Kalman Filter in Robot Dynamics, IFAC/IFIP/IMACS Symposium on Robot Control, 1991, s.513-531.

 • 12.

  K. Kozłowski: Efficient O(n) Computation of the Inverse and Forward Dynamics Algorithms, Fifth International Conference on Advanced Robotics, 1991, s.562-567.

 • 13.

  K. Kozłowski: New Computational Algorithms for a Discrete Kalman Filter in Robot Dynamics, Engineering Transactions, vol.39, No 3-4, 1991, s.325-349, Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research.

 • 14.

  Rozprawa habilitacyjna: ,,Modele matematyczne dynamiki robotów oraz identyfikacja parametrów tych modeli”, Politechnika Poznańska, seria Rozprawy, Poznań 1992, Nr 260.

 • 15.

  K. Kozłowski: Modelling of the Inverse and Forward Dynamics Using Classical Methods of Control Theory, Robotics Research and Applications, edited by A. Morecki, W. Muszyński, and K. Tchoń, 1992, pp. 189-207, invited chapter.

 • 16.

  A. Florek, K. Kozłowski, W. Wróblewski W., J. Gapiński, Computer Controlled Digital Correlator, Its Applications in Experimental Physics, Microprocessors and Microsystems, Butterworth – Heineman, vol.16, No.4, 1992, pp.171-176, invited paper.

 • 17.

  K. Kozłowski, Identification of Model Parameters of Robotic Manipulators, Systems Science, Vol.18, No. 2, 1992, pp.165-187.

 • 18.

  K. Kozłowski, M. Pruefer, Parameter Identification of an Experimental 2-Link Direct Drive Arm, Proceedings of the IASTED International Conference on Control and Robotics, Vancouver, Canada, 1992, pp.313-316.

 • 19.

  K. Kozłowski, Computational Requirements for a Discrete Kalman Filter in Robot Dynamics Algorithms, Robotica, vol. 11, Cambridge, 1993, pp. 27-36.

 • 20.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Experimental Identification of Robot and Load Dynamic Parameters, Proceedings of the 2-nd IEEE Conference on Control Applications, vol. 2, Vancouver, Kanada, 1993, pp. 767-776.

 • 21.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Experimental Identification of Load Parameters, Proceedings of the IEEE Int. Symp. on Industrial Electronics, IEEE Computer Society Press, Budapest, 1993, pp. 361-366.

 • 22.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Robot Programming System for Research Purposes, Proceedings of the COMPEURO’93, IEEE Computer Society Press, Paris-Evry, 1993, pp. 94-101.

 • 23.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota IRp-6. IV Krajowa Konferencja Robotyki, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej, Vol. 93, 1993, str. 77-84.

 • 24.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Eksperymentalna identyfikacja parametrów ładunku uchwyconego przez robota, IV Krajowa Konferencja Robotyki, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej, Vol. 93, 1993, pp. 246-253.

 • 25.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, System programowania robota dla celów badawczych, IV Krajowa Konferencja Robotyki, Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej, Vol. 94, 1993, pp. 335-342.

 • 26.

  K. Kozłowski, W. Wróblewski, P. Dutkiewicz, Development and Experimental Validation of Real-Time Inverse and Forward Dynamics Algorithms for an Industrial Robot, Foundation for Promotion of Advanced Automation Technology, 1994, pp. 29-32.

 • 27.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Programming System for the IRp-6 Robot, Archives of Control Sciences, No. 4, 1994, pp. 6-19.

 • 28.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, A. Królikowski, W. Wróblewski, System programowania robota IRp-6, jego model oraz sprzężenie z czujnikami do pomiaru sił i momentów. Biuletyn PIAP, Projekty badawcze w dziedzinie robotyki, 1994, str. 51-63.

 • 29.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, W. Wróblewski, Experimental Results of Robot and Load Dynamic Parameters Identification, Studia z Automatyi i Informatyki, Vol. XIX, 1994, pp. 5-26.

 • 30.

  K. Kozłowski, P. Szmanda, Algorytmy diagonalizacji równań ruchu manipulatora oraz eksperyment obliczeniowy, Studia z Automatyki i Informatyki, PAN, Vol. XIX, 1994, str. 45-76.

 • 31.

  K. Kozłowski, Modelowanie manipulatorów z ogniwami elastycznymi, Zeszyty Naukowe Politechniki śląskiej, z. 115, 1994, str. 81-92.

 • 32.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, Identification of Robot Dynamics with Optimal Exciting Trajectories, Proceedings of the First International Symposium on Mathematical Models in Automation and Robotics, 1994, pp. 368-372.

 • 33.

  P. Dutkiewicz, K. Kozłowski, A Force Controller for Manipulators with Closed Positioning Control System, Proceedings of the First International Symposium on Mathematical Models in Automation and Robotics, 1994, pp. 398-403.

 • 34.

  K. Kozłowski, Computational Requirements for a Discrete Kalman Filter in Diagonalized Robot Dynamics, Proceedings of the First International Symposium on Mathematical Models in Automation and Robotics, 1994, pp. 392-397.

Zgłoszenia patentowe