Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Współpraca z firmami

Pracownia Sterowania i Robotyki jest otwarta na wszelkie propozycje ze strony zewnętrznych firm i zakładów dotyczących realizacji wspólnych projektów rozwojowych i wdrożeniowych. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: