Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Rekrutacja

Szczegółowe informacje: dr inż. Paweł Szulczyński
Tel.: 061 665-20-43
Wymagania stawiane kandydatom: ukończenie studiów wyższych (ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
Wymagane dokumenty: Kwalifikacja wstępna

  1. wypełniony formularz wstępnego zgłoszenia słuchacza

Kwalifikacja ostateczna

  1. dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia lub plik obrazu .jpg, .pdf),
  2. formularz zgłoszeniowy ( .pdf, .doc ),
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. dowód uregulowania opłaty wpisowej.
Koszt uczestnictwa: 4000,- zł (całość) lub
2x 2000,- zł płatne co semestr (15.10 i 15.02)
Konto bankowe: BANK ZACHODNI WBK SA
6 Oddział w Poznaniu
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
tytułem: „SP-148 Systemy Automatyki i Robotyki”
Termin składania dokumentów: 31 październik