Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Organizacja studium

Czas trwania:

  • 2 semestry po 10 zjazdów
  • 100 godzin lekcyjnych wykładów, 110 godzin lekcyjnych laboratoriów
  • sobota i niedziela 6-8 godz. wykłady-laboratoria

Zasady zaliczania:

  • Uczestnicy studium otrzymują dyplomy ukończenia na podstawie ocen z zajęć i oceny z egzaminu końcowego