Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szczegółowe informacje: mgr inż. Paweł Szulczyński
Tel.: 061 665-20-43
Wymagania stawiane kandydatom: ukończenie studiów wyższych (ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
Wymagane dokumenty: Kwalifikacja wstępna

  1. wypełniony formularz wstępnego zgłoszenia słuchacza
Termin składania dokumentów: 31-08-2011

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani poprzez pocztę elektroniczną.

Poza przesłaniem formularz wstępnego proszę NIE PRZYSYŁAĆ ŻADNYCH INNYCH DOKUMENTÓW

Po zakończeniu rekrutacji wstępnej zostaną Państwo poinformowani o dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.(pierwsza połowa września)

Po rozmowie kwalifikacyjnej, osoby zakwalifikowane do studium będą następnie proszone o dostarczenie kompletu dokumentów (m.in. deklaracja uczestnictwa, podanie, kwestionariusz osobowy, kopia dowodu osobistego, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, ew. inne dokumenty wymagane przez Biuro projektu Era Inżyniera)

UWAGA! na dzień dzisiejszy formularz nie przesyła informacji zwrotnej (o przyjęciu zgłoszenia świadczy prawidłowo przeładowana strona)