Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

STUDIA III-ego STOPNIA(DOKTORANCKIE)

Od dnia 01. października 2008 r. na wszystkich Wydziałach Politechniki Poznańskiej obowiązuje jednolity Regulamin Studiów Doktoranckich, wprowadzony Uchwała nr 131 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r. Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia Doktoranckie w trybie dziennym i zaocznym, na kierunkach:

  • „Automatyka i Robotyka” (specjalności: „Teoretyczne i praktyczne problemy automatyki i robotyki” oraz „Inżynieria Procesów Produkcyjnych”),
  • „Informatyka” (specjalności: „Teoretyczne i praktyczne problemy informatyki” oraz „Systemy Informacji Zarządczej”).

Słuchacze dziennych Studiów Doktoranckich mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu w terminie nie kolidującym z udziałem w zajęciach dydaktycznych studiów. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie. Słuchacze zaocznych Studiów Doktoranckich są zwolnieni z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, lecz zobowiązani są wnieść opłatę semestralną w wysokości 1200 zł.

Więcej informacji nt. Studiów Doktoranckich odnaleźć można na stronie Wydziału Informatyki.