Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Tematy prac dyplomowych

Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowanych przez nich tematów prac inżynierskich (obrona w lutym 2012):