Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Rekrutacja

Aby studiować Automatykę i Robotykę absolwent szkoły średniej winien mieć dobre przygotowanie z matematyki, fizyki oraz informatyki oraz posiadać ogólnie zdolności techniczne. Każdy z młodych ludzi mających uzdolnienia praktyczne, teoretyczne lub oba łącznie znajdzie tu swoje miejsce .

Absolwenci makrokierunku Automatyka i Robotyka mogą znaleźć prace w biurach projektowych, w dziale głównego automatyka, firmach komputerowych, w wielu sektorach gospodarki gdzie jest wymagana znajomość automatyki, elektroniki, informatyki i zarządzania.

Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie głównej Politechniki Poznańskiej oraz na stronie wydziałowej.