Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Kierunek/ Specjalność

  • Automatyka

Absolwent specjalności Automatyka jest przygotowany do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko rozumianej automatyki i robotyki, dla zastosowań przede wszystkim przemysłowych. Posiada kompetencje w zakresie projektowania i konstrukcji modułowych systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Ponadto jest specjalistą w zakresie złożonych systemów wspomagania decyzji a także umie i wie jak prowadzić własną firmę, ponieważ posiada niezbędną wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i marketingu. Absolwent może pracować w różnych działach gospodarki, w firmach zajmujących się elektroniką, informatyką, w służbach technicznych, w których wymagana jest wiedza na temat budowy różnych obiektów oraz ich sterowania, w szczególności w służbie głównego automatyka.
 

  • Systemy Automatyki i Robotyki (SAiR)

Specjalność ta została przygotowana z myślą o studiach niestacjonarnych (zaocznych) drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów z dziedziny szeroko pojętej automatyki i robotyki. Dotyczy najnowszych zastosowań sterowników PLC, sieci przemysłowych, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowana robotów przemysłowych oraz mobilnych. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy z uczestników zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych oraz obiektów symulowanych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno ze strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności wprost do praktyki przemysłowej.