Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

STUDIA I-go STOPNIA(INŻYNIERSKIE)

We współczesnej gospodarce opartej o wiedzę jednym z kluczowych czynników sukcesu jest połączenie specjalistycznych kwalifikacji inżynierskich z umiejętnościami menedżerskimi. Studia te są wyjściem naprzeciw najnowszym, światowym tendencjom edukacyjnym, wynikającym ze wzrostu zapotrzebowania gospodarki na fachowców o orientacji interdyscyplinarnej. Każda ze specjalności „Automatyki i Robotyki” oferowanych na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Politechnice Poznańskiej jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla polskiego jak i europejskiego rynku pracy. Studia na kierunku „Automatyka i Robotyka” Politechnika Poznańska oferuje w dwóch wariantach językowych: polskim i angielskim.

Absolwenci siedmio-semestralnych studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Wykształcenie absolwenta obejmuje gruntowną wiedzę inżynierską zarówno z zakresu automatyki i robotyki jak i zarządzania i inżynierii  produkcji. Istotną umiejętnością absolwentów kierunku „Automatyka i Robotyka” jest zdolność kojarzenia problemów technicznych z menedżerskimi, biegła znajomość kwestii informatycznych, robotyki i multimediów oraz operacyjna skuteczność pod względem posługiwania się językiem obcym. Absolwent studiów inżynierskich z zakresu „Automatyki i Robotyki” jest przygotowany do projektowania i realizacji konstrukcji oraz projektowania technologii i sterowania eksploatacjo obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki i informatyki przedsiębiorstw przemysłowych a także do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta na poziomie inżynierskim wiedza profesjonalna pozwala w pełni na kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim.

Absolwent trzy-semestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Jego wykształcenie obejmuje nie tylko rozszerzoną wiedzę w zakresie wymienionych wyżej specjalności technicznych, ale również niezwykle przydatne w praktyce umiejętności komplementarne niezbędne do działania skutecznego, kreatywnego i gospodarczo efektywnego, w zakresie analizy, projektowania, konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania i eksploatacji systemów wspomagania decyzji.

W ramach studiów stacjonarnych na kierunku „Automatyka i Robotyka” Pracownia prowadzi specjalność:

AUTOMATYKA

Natomiast na studiach niestacjonarnych (zaocznych) drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) :

Systemy Automatyki  i Robotyki (SAiR)