Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Pracowni Sterowania i Robotyki to:

STUDIA

  • Automatyka i Robotyka Automatyka i Robotyka

ma charakter interdyscypliny i łączy w sobie wiele dziedzin nauki. Student pozyska w ramach kierunku podstawowe wykształcenie w zakresie systemów automatyki i robotyki, zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, sposobów zarządzania przedsiębiorstwami. Zajęcia prowadzone są na trzech stopniach (inżynierskim, magisterskim i doktoranckim) w systemie dziennym jak i zaocznym.

STUDIA PODYPLOMOWE

  • Systemy Automatyki i Robotyki

Studia „Systemy Automatyki i Robotyki” są najnowszą propozycją Pracowni Sterowania i Robotyki Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydziału Informatyki i Zarządzania odpowiadającą na potrzeby kształcenia specjalistów z dziedziny szeroko pojętej automatyki i robotyki. Dotyczy ono najnowszych zastosowań z tej dziedziny, między innymi sterowników PLC, sieci przemysłowych, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowana robotów przemysłowych oraz mobilnych. Studium jest propozycją dla inżynierów praktyków, po studiach licencjackich lub magisterskich.

Przemysłowe Systemy Robotyki i Automatyki Studia Podyplomowe „Przemysłowe Systemy Robotyki i Automatyki” są propozycją dla inżynierów, po studiach licencjackich lub magisterskich, którzy chcą zgłębić podstawową wiedzę z zakresu Automatyki i Robotyki. Studia są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA

  • Podstawy programowania robotów

Grupą docelową są programiści oraz serwisanci robotów, którzy chcą tworzyć nowe programy lub je serwisować. Seminarium to jest podstawą dla większości dalszych szkoleń.

  • Zaawansowane programowanie robota

W ramach tego seminarium rozszerzana i pogłębiana jest znajomość programowania zdobyta na seminarium „Podstawy programowania robotów”. Przedstawiane są metody przetwarzania kompleksowych zadań na struktury programów robotów. Uczestnicy zapoznają się również z zaawansowanym językiem programowania KRL.